Ekspresja białek

Jakościowe oznaczanie białek p16 i Ki-67.

Badanie jest testem immunocytochemicznym do jednoczasowego, jakościowego oznaczania białka p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych pobranych z tarczy szyjki macicy. Pozwala na wykrycie komórek, w których doszło do zaburzenia cyklu komórkowego w wyniku infekcji wirusem HPV o wysokim potencjale onkogennym.

Badanie jest szczególnie przydatne w granicznych zmianach nowotworowych, takich, jak atypowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, ASCUS (ang. atypical squamous cells of undetermined significance), kiedy zmiany morfologiczne nie są wyraźne. 

W przypadku śródnabłonkowych zmian dysplastycznych małego stopnia, LSIL (ang. Low-grade squamous intraepithelial lesion) badanie pozwala na rozróżnienie transformacji nowotworowej komórek przez HPV od incydentalnej infekcji HPV.