Ja, kiedy się dowiedziałem, że w tym semestrze mamy 320 godzin praktyk do zrobienia

2023-11-15

A niezależnie od tego jesteśmy w trakcie pisania pracy licencjackiej, czyli dyplomowej. Przewijają się różne prace, ćwiczenia i testy śródsemestralne i zaliczeniowe. Na szczęście wszystkie treści i zajęcia są niezwykle ciekawe i zajmujące. Dzięki temu aż chce się to wszystko zdążyć wykonać i oczywiście w najlepszym stylu.

© 2022 Blog położniczy-Bogdan Zajusz. Wszystkie prawa zastrzeżone..
Strona utworzona za pomocą usługi Webnode Ciasteczka
Załóż darmową stronę internetową!